Turnkring Blijf Jong vzw

Turnkring Blijf Jong vzw

Sport je fit!!

Tekstvak: G-Gym

G Gym is gymnastiek voor kinderen van 6 tot 12 jaar met een verstandelijke of motorische

beperking.

Bewegen is voor iedereen belangrijk, ook voor kinderen met een beperking.

Tijdens deze les wordt er aandacht besteed aan: balanceren, klimmen, zwaaien, over de kop gaan, springen, mikken, stoeispelen.

De lessen worden in kleine groepjes georganiseerd en zijn opgebouwd uit oefeningen aangepast aan het niveau en de mogelijkheden van elk kind.

 

 

Fotogallerij G-Gym