Turnkring Blijf Jong vzw

Turnkring Blijf Jong vzw

Sport je fit!!

Tekstvak: Competitieve gymnastiek

Talentjes

Het doel van deze groep is om kleuters van de 2e en/of 3e kleuterklas, die op motorisch en cognitief vlak al net iets verder staan, te selecteren. Met hen wordt dan getraind zodat ze, vanaf ze naar het 2e leerjaar gaan, kunnen doorstromen naar één van onze competitie groepen (Tumbling of AGD).

De oudste talenten trainen in hun laatste jaar, vanaf januari, ook nog twee extra uurtjes met de trainers van de competitiegroepen. Op deze manier krijgen zij een soort van overgang en kunnen deze trainers ook al eens zien welk talent er aan komt gestormd.

Met de talenten wordt specifiek getraind op de basisoefeningen; rollen, handstand, sprongvormen, opsprong en voorbereidingen op rad, rondat, overslag. In het programma zitten ook veel krachtvormen en lenigheidsoefeningen.

Let op!: Het zoeken naar talent is helemaal niet gemakkelijk en gebeurd het al wel eens dat een kind dat in begin als talent is gestart minder hard is gevorderd en uiteindelijk toch naar een recreatieve groep moet over gaan. Of de talenten worden toegelaten in de competitiegroepen hangt dan ook volledig af van de trainers van deze competitiegroepen.Ook kan het gebeuren dat een train(st)er van de kleuters een kind doorstuurt naar de talentjes omdat hij of zij aan de voorwaarde voldoen, maar dat deze na een aantal trainingen wordt terug gestuurd door de trainers van talenten. Dit kan allerlei redenen hebben en wil daarom niet zeggen dat het kind geen talent heeft, maar er bvb gewoon nog niet klaar voor is. Talenten kunnen instappen in september, januari en na de paasvakantie.

Tumbling competitief

Zoals de naam al laat verstaan, traint deze groep competitiegericht. Dat wil zeggen dat de gymnasten meerdere keren per week trainen en dat het niveau van de trainingen net iets steviger is dan bij de recreatieve tumbling.
De bewegingen die deze gymnasten maken, zijn deels hetzelfde als bij de recreatieve maar bij de competitie is het de bedoeling dat zij een reeks van verschillende bewegingen achter elkaar kunnen uitvoeren, zoals ook op de wedstrijden verwacht wordt.
De gymnasten die mogen starten bij de competitie, komen van de talentjesgroep ofwel stromen zij door van tumbling recreatief. In dit tweede geval trainen
de gymnasten eerst één of enkele trainingen mee met de competitiegroep en wordt er nadien een beslissing genomen door de trainers van deze groep.

AGD

De keurgroep is een groep van geselecteerde meisjes die drie keer per week in de turnzaal staan.
Ze trainen 7 ½ uur per week. Naast oefeningen op de vloer, trainen de meisjes ook nog op drie andere toestellen: sprong, brug met ongelijke leggers en de evenwichtsbalk.
De oudsten hebben reeds de basis onder de knie en werken vooral naar nieuwe delen toe.
Bij de jongeren wordt de basis bijgeschoold en ze maken stap voor stap kennis met nieuwe delen.
De trainsters proberen er toe te komen dat iedereen aan bod komt, om op een voor hen zo hoog mogelijk niveau te
turnen. Daarbij is het belangrijk dat iedereen gemotiveerd is en zich 100% inzet, waardoor iedereen met plezier komt turnen.

Fotogallerij competitief

Tekstvak: HET ‘FLIK-FLAK’KAMP
Op 29 oktober ben ik en nog veel anderen van het tumblingteam op stage geweest. Het was een weekend in Nederland, georganiseerd door Flik-Flak. 
Het was een reuzegroot gebouw met een AGD-zaal, een AGH-zaal, een springzaal, een acrozaal, een recreatiezaal en nog veel meer. 
We sliepen met allemaal in één grote slaapzaal.
Wacht, ik zal eens een dag uitleggen:
’s Ochtends moesten we héél veel trappen op om te gaan ontbijten. Daarna mochten we vrij spelen om ons eten te laten zakken. Dan gingen we drie uur turnen in de springzaal. Als we spijtig genoeg gedaan hadden met turnen was het terug etenstijd (dus terug al die trappen op!!!) We mochten dan nog een half uurtje rusten. We luisterden dan naar een spannend verhaaltje op CD en babbelden wat. Dan gingen we terug turnen. Daarna kregen we warm (en pikant!) avondeten.
Zaterdagavond was het ‘bonte avond’. Dus mochten we knutselen voor een soort modeshow en daarna was een bingo-avond.
Zoals je hoort was het een supertof weekend! 
									   Bente

Extra’s

Tekstvak: Na een heel  lange autotocht kregen we een rondleiding.
We hebben in een zaal geslapen en we hebben ‘s ochtends en  ‘s middags lekker gegeten. ’s Avonds aten we warm. 
We turnden 6 uur per dag, dus 12 uur op 2 dagen!!!
Het was heel leuk, het was zalig.
Op zaterdagavond was er bonte avond. We maakten een kostuum voor Jorg met vuilniszakken en nietjes. We speelden nadien Bingo. We beluisterden ook naar een luisterverhaal van “De Reisgenoot”.
Hopelijk gaan we dit jaar nog eens terug.
Babette en Sara
Tekstvak: Turnkamp flik-flak 
29-31 oktober 2010

Vrijdagavond was het zover. We kwamen allemaal samen aan’t kapelleke.
Iedereen was goed op tijd, behalve onze trainer natuurlijk… 
Eindelijk konden we vertrekken.

In flik-flak aangekomen hebben we alles uitgepakt en onze bedden geïnstalleerd.
Daarna hebben we een rondleiding gekregen in het turnparadijs.

Dan zijn we allemaal gaan slapen en droomden we over wat ons de volgende dag te wachten stond.

We stonden op  om kwart na acht.

En dan …..

Zweten, turnen, werken, lopen, springen tegen 200 per uur en dat 2 dagen lang.

Op zaterdagavond was het bonte avond. We kregen allemaal een vuilzak en moesten er iets mooi mee maken. Daarna was het modeshow en werd er een toneeltje opgevoerd.
Daarna was het bingoavond. 

Dan was het al zondag…
We hebben nog een hele dag geturnd en om half 5 werd het kamp afgerond.
Als aandenken hebben we nog een t-shirt van flik-flak gekregen. 

Daarna allemaal naar huis, een goed douchke gepakt en het beddeke in…


Lies panken