Turnkring Blijf Jong vzw

Turnkring Blijf Jong vzw

Sport je fit!!

Tekstvak: Recreatieve gymnastiek

Fotogallerij recreatieve gymnastiek

Kleuters 1, 2

Vanaf 3 jarige leeftijd kunnen kleuters aan gymnastieksport beginnen, dit is bijna een noodzaak om ze motorisch vaardig te maken.
Er wordt gewerkt met zowel klein als groot materiaal
. De zaal toveren we om in een bewegingsomloop. De moeilijkheidsgraad van de omloop wordt aangepast aan het niveau van de kleuter.
Om dit allemaal toe te passen, beschikken we over het nodige materiaal, matten, banken, plint, bok, airtrack…
Wat leren of doen we allemaal? kruipen, lopen, klimmen, springen, trekken, duwen, heffen, dragen, evenwicht, bewegingskunsten, kracht in armen en benen, …
Deze items worden door de lesgever en twee hulpleerkrachten aan de kleuters geleerd. Tijdens de turnles laten we de kleuters op vele manieren aan bewegingsvorming doen.
Als lesgever is dit het ideale moment om het kind te observeren: wat doet het
; speelt het alleen of samen met anderen, zoekt het contact, is het creatief of vertoont het kind eerder een afwachtende houding.
We hopen hierbij dat het plezier, de soepelheid en de speelsheid nog doorwerken in de latere gymnastiekoefeningen op school, in hun vrije tijd of verder in onze turnkring.
De kleuters zijn onderverdeeld in kleuters 1 en 2. In de groep kleuters 1 zijn het de kleuters van het 1 ste en 2 de kleuterklasje. In de groep kleuters 2 zitten de kleuters van het laatste kleuterklasje.
Afwijkingen hierop kunnen besproken worden met de lesgever.

Jongens 1, 2 & 3e lj.

Meisjes 1, 2 & 3e lj.

Jongens 4, 5 en 6e lj.

Meisjes 4, 5 en 6e lj.

Recrea gemengd 12+

Tumbling recreatief

Bij deze groep is het de bedoeling om op recreatieve basis de kinderen zoveel mogelijk tumblingvaardigheden bij te brengen.
Er wordt getracht hen een goede aanloop, perfecte opsprong, vormspanning, correcte houding, enz. aan te leren. Eens ze dat wat onder de knie hebben zijn we vertrokken om het echte tumblingwerk bij te brengen.
Overslag, volt, flik-flak, salto voorwaarts en achterwaarts zijn de bewegingen waar de gymnasten het meest mee bezig zijn.
Dit alles wordt op een veilig en prettige manier aangebracht. Ieder op zijn eigen snelheid en niveau.
De gymnasten worden alleen aanvaard als ze een minimum van basisgymnastiek
achter de rug hebben. De trainers van de tumbling zullen dan ook pas na één of enkele trainingen beslissen of een gymnast effectief aanvaard wordt in deze groep.

Demo

Deze groep zijn jongeren en volwassenen die we laten turnen en dansen op recente muziek, dansmix van streetdance en hip-hop en een mix van dans en acrobatische bewegingen.
De gymnasten of demo leden laten aanvoelen dat ze nog discipline en karakter moeten hebben om samen iets te bereiken; om samen optredens te doen ( eventueel op competitief vlak).

Volwassenen 30+

Volwassenen 50+

Rekening houdend met de fysieke beperkingen die de leeftijd van deze dames met zich meebrengt, probeert deze groep plezier te vinden in het bewegen, met de nadruk op het verbeteren en/of behouden van de intrinsieke lichamelijke eigenschappen ( met het minimum aan het klachten of risico op kwetsuren).
Wekelijks worden de grote spiergroepen aangesproken, wordt er gestretcht en is er regelmatig een spelelement onderdeel van de les, zodanig dat ieders kwaliteiten en interesses worden aangesproken.
Je bent er nooit te oud voor! Bij de dames hebben we ook nu weer een onderverdeling gemaakt. Maar met de jaren is de verdeling
niet zo duidelijk meer. Dames blijf jong waren en zijn dames oorspronkelijk tot 35 jaar. Dames seniors waren en zijn dames boven 35 jaar.

Conditietraining

De conditietraining is er speciaal voor vrouwen en mannen vanaf 18 jaar die hun conditie, uithouding of kracht willen verbeteren.
Loopoefeningen, spieroefeningen en uithoudingsoefeningen komen volop aan bod.
Onder begeleiding van een licentiaat lichamelijke opvoeding krijgt u de juiste oefeningen aangeboden voor uw lichaam. Bij goed weer wordt er opgewarmd op de plaatselijke speelplaats.