Turnkring Blijf Jong vzw

Turnkring Blijf Jong vzw

Sport je fit!!

Tekstvak: Inschrijvingsformulieren

Lidgelden september 2010– juni 2011                           

Nieuwe leden  
Ieder nieuw lid krijgt drie gratis opeenvolgende proeflessen ( drie weken).
Het is wel de datum van de eerste kennismaking die in aanmerking wordt genomen om de waarde van het te betalen lidgeld te bepalen.
Dit lidgeld moet voor de aanvang van de vierde week betaald worden.

Wat kost mijn aansluiting
Onze bijdrage bestaat uit een deel lidgeld en een deel verzekering.
Deze bijdrage is afhankelijk van het aantal uren dat je per week turnt / danst.
Iemand die 1 uur per week sport betaald :
€ 55
Iemand die 3,5 uur per week traint betaald
€ 105

Hoe betalen / inschrijven  
Om betwistingen, over al of niet betaald hebben, te vermijden kan er nog enkel betaald worden via overschrijving op rekening nummer
230-0092213-83 van Turnkring Blijf Jong vzw, Doornboompad 7, 2270 Herenthout, en dit ten laatste op 15 oktober 2010.
Het inschrijvingsformulier moet zo snel mogelijk terugbezorgd worden aan de lesgever (ten laatste op 15 oktober 2010, ook huidige leden) . Dit inschrijvingsformulier dient voor de verzekering en voor het invullen van het ledenprogramma.
 
- De lidgelden gelden voor één seizoen.
- Lidgelden worden 3 weken na ontvangst van de overschrijving betaald.
- Betaalde lidgelden kunnen niet teruggevorderd worden.
- Bij aansluiting voor 1 januari moet het volledige lidgeld betaald worden.
- Bij aansluiting na 1 januari moet 2/3 van het lidgeld betaald worden.
- Bij aansluiting na het paasverlof moet 1/3 van het lidgeld betaald worden
- Bij aansluiting in de maand juni moet nog €8 betaald worden.

Opmerking  
Na 15 november aanvaardt de Gymfed geen aangiften sportongevallen meer voor personen waarvan de aansluiting nog niet werd doorgegeven. We kunnen je aansluiting pas doorgeven aan de Gymfed na betaling van je lidgeld. Dit wil zeggen, indien je niet betaald hebt voor 1 november, je niet verzekerd bent.

Verminderingen  
Enkele ziekenfondsen betalen een deel van je lidgeld terug (informeer bij uw ziekenfonds voor het nodige formulier).

Steunende leden – ouders  
Deze hebben de mogelijkheid om als niet actief lid ingeschreven te worden en betalen hiervoor slechts 10 euro ( verzekering inbegrepen). Deze leden krijgen een lidkaart van de Gymfed, deze kaart geeft vermindering op alle door de Gymfed ingerichte wedstrijden.

Formulieren te downloaden via onze website!

Tekstvak: 3 X GRATIS PROBEREN !!